Archive for 20 Μαΐου 2021

Δίκτυο Ελληνισμού…

Η Εκκλησία μπορεί να σώσει την Ελλάδα και τον κόσμο Όλο (Γεώργιος Παύλος) -  ΟΡΘΟΠΡΑΞΙΑ
  1. Δίκτυο ελληνισμού: https://youtu.be/FiKHOr6e49Y
  2. Όλη η αλήθεια με την αμερικανα δημοσιογράφο:

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F3sEz1u548Kg%3Ffbclid%3DIwAR1OV-RVimptlIRnh5M9NIjVTZzDLz-GSCINlof6VuYBebKpne5snn6s7wo&h=AT2oDEOJSiTtWIHvOUINiybHk8v8qeEUcOGF1lb7C4YSOzdqiE75aBxK3q11W8g23M44aYxMSZGk5CDC-44pYqwvRMtDh60NwAF8Jz6srGJBjYhj2zZ_lyXgFsIFpGPMt4rBlDU2rGgU7Q&tn=R%5D-R&c%5B0%5D=AT3JY7yfNI5ckXjO6R9iscl7ww0HqIQkKaTHcW_il5uQ51nctysUx-PBPH_dhMqiNa3FSPE2FQIzbquaZmxvRIXpW2kffy-_FFRoPG82m_G_M4FlcfySNPetQNaCkty9IiCxwv1dHJclXkkElg

3. Ο ελληνικός λαός δοοφονείται: https://youtu.be/MgC4Te60UfM

4… πολιτική ανάλυση της παρούσας κρίσης: https://www.youtube.com/watch?v=44a91rKaP-k

5. ανοσοποίηση έναντι κορονοϊού: https://www.youtube.com/watch?v=ygHuuuWnEbE

6. Ορθοδοξία και Ελληνισμός: https://youtu.be/JFhw_u5KYyo

7. Εκκλησία και κρίση: https://www.youtube.com/watch?v=4hfRWaf-7C4

8. ορθόδοξη πολιτειολογία: https://youtu.be/Lg0SlDnlg8Y

9. Ορθόδοξη ασκητική και παγκοσμιοποίηση: https://youtu.be/cTeJq2LzGRE

10. αντισυνταγματική η διάλυση της Ελλάδας: https://youtu.be/6-d6Q1nEc1A

11. Η κρίση στο ζήτημα των εμβολίαν: blob:https://www.youtube.com/a0bd64db-5fcb-45ec-baf3-03fa0fe76254

12. Πανδημία- Σύνταγμα-Δημοκρατία 14-2-21 (κυρ.) :https://youtu.be/n59OlA-BBXA

13. Πανδημία-Σύνταγμα=-Δημοκρατία 13-2-21 (Σαββ.): https://youtu.be/6JzO3bxv0tg

14. Συνέντευξη Γιώργου Παίλου στην εκπομπή «εν θερμώ»: https://youtu.be/Rmdy0tZVEVU

15. το κυνήγι της αλήθειας (Γιώργος- Παύλος) : https://youtu.be/ELpAVTWjMyI

16. Γιώργος Παύλος, περί θαύματος: https://youtu.be/4fKOAtVrH40

17. κ. Βαθιώτης: https://youtu.be/OmbICG9v4

18. πανδημία-εμβολιασμοί (πρόληψη-ψεύδη-αλήθειες): https://youtu.be/QISy7IwylwQ

19. Γιώργος Παύλος: Μςκεδονία: https://youtu.be/OdxtGCdJ_Tk

20. Χριστόδουλος: Πόλεμος Εναντίον Ελληνισμού και Εκκλησίας: https://youtu.be/2sb27UR9Zkk

21. Γ. Κασιμάτης: Σύνταγμα και Δημοκρατία: https://youtu.be/W49tU9RuD-0

22. Πόρισμα για την πανδημία: https://youtu.be/0kZih3msf

23. Κ. βαθιώτης: Ο αόρατος εχθρός: https://youtu.be/053Fa4g30nc

24. Κ. Βθιώτης: Ο αόρατος εχθρός (2): https://youtu.be/-S-hGUxhZro

25. Γ. Παύλος: Ισλαμικές σπουδές στο ΑΠΘ: https://youtu.be/uOnj7V46cH8

26. Πανδημία: Ψεύδη και αλήθειες: https://youtu.be/QISy7IwylwQ

27. Μια επίκαιρη πρόταση: https://youtu.be/vXK2uk5qTKU

28. Η α;λήθεια πίσω απ’ την υγειονομική κρίση: https://youtu.be/8sDgaSyJBh

29. Πολτουρτζίδης Αντ: Πρόληψη: https://youtu.be/S1Q8MFnzZHk

30. Γιαννόπουλος Δημ. ιτρός: Έγκλημα κατ’α της ανθρωπότητας: https://youtu.be/bRiLw03tbZY31

31. Συζήτηση υγειονομική: https://youtu.be/2lnHvKQNg50

32.Γ. Παύλος: Πανδημία: πρόληψη-ψεύδη-αλήθειες: https://youtu.be/-U5KV-sXdYE

33.. Γ. Παύλος: προσωπική ζωή: https://youtu.be/g7WQhwCQIQA

34. Γ. Παύλος: Έμφυλες ταυτότητες: https://youtu.be/F1siXtVlJ24

35. Η υποκατάσταση της επιστήμης απ’ την πολιτκή: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftrelogiannis.blogspot.com%2F2021%2F02%2Fblog-post_526.html%3Fm%3D1%26fbclid%3DIwAR29sv4GG8Xt0Tniga7YpG-HIZRa8SB_lRyrUMa8HRIWZS3-w0mcdi7k9qo&h=AT3OB1RH1HKLyE3tg978rgG9657dt7dVst9m8PViS1h8jRRyLE_sroG16WmLci7SIJK_lj8X_KOwxFHiApPfUES9cjKu7yBs07_PLUrRl-JMwUH1jlTtMDV8CFplmSFHhs8&tn=%2CmH-R&c[0]=AT0NxOQ7rq_os1HEU3asw0bGv2vY15KBQsocqmL65WvmJcjDEYZq8XuAScvbjasswxDDgblFtDL7NNc9qWyjpm-ZuKWF1eyG1031_qCKoksBJGYjzY11iiDX9YmZgp-xqXy9raRfQ6GvG4glJobNBH3YAdvertisements

36: Πόρισμα για την αντισυνταγματικότητα των μέτρων: https://youtu.be/FfO9AMLHvqI

37. Πόρισμα για την αντισυνταγματικότητα τν μέτρων (Α. Μέρος)!: https://youtu.be/hPY6V4FU7Fc?list=RDCMUC30r2tNdjiMoGSHpB31j1bw

38. Η ιστοσελίαδα: https://www.epitropiellinismou.gr/

39. Η ουσία του ανθρωώπου (φιλοσοφία): : https://youtu.be/x5uviPtwElY

40. Γ. Παύλος: Πλιτική ανάλυση: https://youtu.be/ZPGVeCzRrRo

41. Γ. Παύλος: Πολιτειακό μοντέλο: https://youtu.be/IFJo6MIngfA

42.Γάκης: Δεν θα έκανα το εμβόλιο της πφαϊζερ: https://youtu.be/WBcNiIleJRE

43 Φ. Γιοβανόπουλος: Άμυνα κατα κρατικών αυθαιρεσιών: https://youtu.be/N67SUqFl70Q

44. Τςλικό πόρισμα: https://youtu.be/C7Z1IKf9xsQ

45. Το έργο Πολυτεχνείο ξαναπαίζεται: Γ. Παύλος:https://youtu.be/RASczYSWEWM

46, αντισυνταγματικότητα: μέτρα-αντίσταση: https://youtu.be/hDg38sZ_PtI

47. Γ. Παύλος: Ενότητα και αντίσταση των Ελλήνων: https://www.youtube.com/watch?v=N6pyzDO7270

48. Δημήτρης Αντωνίου: Σοκαριστική ερευνητική μελέτη: https://youtu.be/dOfuQpRiWPE?list=RDCMUC30r2tNdjiMoGSHpB31j1bw

49. Γ. Κασιμάη: Διδαχή αντίστασης: https://youtu.be/5_4tFpvz72Y

50. Τα σπίρτα του Βαθιώτη: https://youtu.be/DuBZJQmIgh0

51. 25η Μαρτόυ: https://youtu.be/gNF_mCNGurQ

52. Μεγάλες αληθειες και μεγάλα ψέματα: https://youtu.be/Ahxfck1IyN8

53. Η ιατρική στα σχολεία: αντίσταση: https://youtu.be/0qv2qCJ1ibM

54. Ο ελληνικός λαός δολοφονείται!!! Ποιος ακόμη δεν τπ βλέπει;;; https://youtu.be/bxPrjpQ4NWU

55.. Η κρίση στο θέμα των εμβολίων: https://www.youtube.com/watch?v=7ROEDB0BhDAhttps://www.youtube.com/embed/bxPrjpQ4NWU?version=3&rel=1&showsearch=0&showinfo=1&iv_load_policy=1&fs=1&hl=el&autohide=2&wmode=transparent

56. Δήλωση υπέρ του Συνταγματος (Α΄Μέρος) https://youtu.be/mcta_nj7xgM

; 57. Δήλωση υπέρ του Συντάγματος (Β’ Μέρος ): https://youtu.be/MhJZcnxaxTc

58. Ιατρικές πράξεις στα σχολεία: https://youtu.be/-7nsB-nvRqw

59, Μένουμε στο Σύνταγμα, έστω κι αν μας φυλακίσουν: https://www.youtube.com/watch?v=8Z3ZAFvTto4

60.Μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου για την αντισυνταγματικότητα: https://youtu.be/Pt-l9e8Iuzs

61. νομική αντίσταση στις στις κυβερνητικές αυθαιρεσίες: https://youtu.be/W5XBcnCARF8

62. Το σκότος σκοτώνει-το φως φωτίζει: https://youtu.be/EL

63. Όλη η τραγική αλήθεια για την γενοκτονία των Ελλήνων: https://youtu.be/yGsslPHtm6A

64. ιατρικά και νομικά θέματα: https://youtu.be/ZmyF0NCdUwM

65. η αλήθεια για την γενοκτονία των Ελλήνων: https://youtu.be/ZmyF0NCdUwM

66. Ελληνική και ορθόδοξη ταυτότητα για την δημοκρατία καιελεθερία: https://youtu.be/vLpo_AIM-rU

67. Αντίσταση κατα του ψεύδους: https://youtu.be/2xrE-FMNUMk?list=RDCMUC30r2tNdjiMoGSHpB31j1bw

68. Η οικουμενικότητα του ελληνισμού: https://youtu.be/wYo5gLvJ_zs

69: Δημήτρης Αντωνίου: Τα ςμβόλι είμα παγκόσμια Χιροσίμα: https://youtu.be/vUNKo09tc_I?list=RDCMUC30r2tNdjiMoGSHpB31j1bw

70. Γνώσεσθε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει: https://youtu.be/AK7-gyYWhOo?list=RDCMUC30r2tNdjiMoGSHpB31j1bw

71. Να σώσουνε τον πολιρτισμο μας κα8ι την πίστη: https://youtu.be/jZmEOs9Euo0

72. κατσπληκτική συνέντευξη του Μπαγκντί: https://youtu.be/YmDE2hi8Yw0

73,. Εκκλησία-συνοδικότητα, δημοκρατία-συνταγματικότητα: https://youtu.be/2mcC7Nl3pKQ

74.. O Soykarp;it Maknt;i εναντίον της παράνοιας του κορονοϊού: http://trelogiannis.blogspot.com/2021/05/sucharit-bakhdi_25.html?m=1

75. Γιώργος Παύλος: 29η Μαΐου: Ημέρα μνήμης και διδαχής: http://trelogiannis.blogspot.com/2021/05/blog-post_320.html?m=1

76. Το «εμβόλιο» είναι έγχυση γενετικού κώδικα: Γαλλιδα γενετίστρια: https://youtu.be/WF6Jyq7fIh8

77. βυολογικός πόλεμις κατά της ανθρωπότητας: https://youtu.be/pDLrseBWeDY

78. Εφ’όλης της ύλης: https://youtu.be/HrB0XhJZdww

79. Συνέντευξη Δημητρίου Αντωνίου: https://youtu.be/7OjCEe3oQH4

80. Υπόστήριξη Μητροποίτου Μόρφου:https://amethystosbooks.blogspot.com/2021/06/blog-post_72.html?m=1

81. Άγιος Αυγουστίνος: https://youtu.be/ZgNquSdEU5o

82. Πουλτουρτζίδης: Αρμαγεδών των μπολιασμένων το χειμώνα: https://youtu.be/mm62Ub5OQYg

83. Προσπαθούν να μας φιμώσουν: https://youtu.be/VR3bLm32e1s

84. Γιώργος Κασιμάτης:https://youtu.be/5Nb-5jbbmXA

84. Νομική αντισταση στομ κρατικο συτσρχισμό: https://youtu.be/ACLqu-XOTYQ