διαβολοκυβέρνηση…

Όσοι για ηλεκτρονική
Μιλούν διακυβέρνηση,
Έχουνε πάντα κατά νου
Μια διαβολοκυβέρνηση!….

Που γνήσια διαβολικό
Θα έχει ρεπερτόριο:
Να κάμει ολάκερη τη Γη
Μακάβριο κρεματόριο…

Όπου αρχικρεμάτορες
Θα είναι οι τοκογλύφοι,
Που των εφιαλτών o εσμός
Ξεδιάντροπα θα γλείφει!…

Κι όπου κλαυθμός και οδυρμός
Σ’ όλης της Γης τα πλήθη…

Αυτή ’ναι η μαύρη και πικρή,
Οδυνηρή αλήθεια!
Κι όχι όσα τα ΜουΜουΕ
Σερβίρουν παραμύθια!…

παπα-Ηλίας

https://papailiasyfantis.wordpress.com

Advertisements

23 Σχόλια

 1. Κεραυνος τα λογια σου πατερ!

  Απάντηση

 2. Posted by ΣΩΤΗΡΗΣ on Δεκέμβριος 13, 2010 at 1:41 μμ

  … Nα δουμε πότε θα ξυπνησει ο αγανακτισμένος λαός Παπαηλία…

  Απάντηση

 3. @ Ρίκη

  Αν μάθεις ότι μου συνέβη κάποιο έκτακτο περιστατικό θα προέρχεται μάλλον απ’ τους λαοσωτήρες.

  Γιατί έχουν πολλούς τρόπους αυτοί, για να εξουδετερώνουν τους κεραυνούς.

  Από σήμερα το πρωί-για μια ακόμη φορά- με έχουν παγιδεύσει, ώστε να μη μπορώ να μπω ούτε στο κομπιούτερ ούτε στο ιντερνέτ.

  Προσπαθώ να βρω παρακαμπτήριους δρόμους…

  Απάντηση

 4. Σωτήρη καλημέρα

  Φοβούμαι ότι ο λαός είναι παγιδευμένος αυτή τη φορά, περισσότερο από κάθε άλλη. Και δύσκολα θα μπορέσει να ξεφύγει απ’ τον Καιάδα, στον οποίο τον ρίξανε.

  Αμφιβάλω ακόμη και για τη γνησιότητα των εκλογικών αποτελεσμάτων. Τα οποία φαίνεται ότι τα «μαγειρεύουν», όπως και στην εποχή της Χούντας…

  Όταν ο Γελοιογράφος Χριστοδούλου έγραφε στη Βραδυνή:

  «Ποτέ δεν εματάγινε τέτοιο κουτί ρημάδι
  να ρίχνεις όχι το πρωί, να βγαίνει ναι το βράδυ’!

  Εξαιτίας του οποίου και έκλεισαν τη Βραδυνή

  Απάντηση

 5. Posted by Αρχιμ. Καλλίνικος Γεωργιάδης on Δεκέμβριος 13, 2010 at 8:14 μμ

  Περί της σημερινής κρίσης)
  Εὔδηλον γὰρ ὅτι βιωτικαῖς προσηλωμένοι φροντίσι,
  καὶ τὸν ἅπαντα λυμαινόμενον τῶν χρημάτων ἔρωτα σφοδρότερον ἐν ἑαυτοῖς ἀνάπτοντες,
  τῆς καλῆς ταύτης ἀπελείφθησαν ἑορτῆς.
  Ἀλλ’ εἰ καὶ μὴ πάρεισιν, ἀναγκαῖον καὶ πρὸς ἀπόντας διαλεχθῆναι•
  εὔδηλον γὰρ ὅτι δι’ ὑμῶν ταῦτα ἀκούσονται τῶν παρόντων•
  μέχρι πότε τῶν χρημάτων ἡ λύσσα;
  μέχρι τίνος ἡ μηδέποτε σβεννυμένη κάμινος πάντα ἔπεισι καὶ καταφλέγει;
  οὐκ ἴστε ὅτι αὕτη ἡ φλὸξ ἐκεῖνο τίκτει τὸ ἄσβεστον πῦρ;
  αὕτη ἡ τηκεδὼν ἐκεῖνον γεννᾷ τὸν σκώληκα τὸν ἰοβόλον;
  Εἰ δὲ καταφρονεῖς γεέννης,
  καὶ οὐ διασείει σου τὴν διάνοιαν ταῦτα τὰ ῥήματα διὰ τὸ μέλλειν ἔτι τὴν κόλασιν•
  κἂν τὰ παρόντα πειθέτω σε.
  Οὐκ ἔγνωτε οἷον τὸν καρπὸν ἡ φιλοχρηματία πρώην ἐπεδείξατο;
  οὐ πρὸ τῶν ὀφθαλμῶν ὑμῶν ἐστι τὰ ὑπομνήματα;
  οὐκ ἔναυλος τῆς τοσαύτης καταστροφῆς ἡ ἀπόδειξις;
  Αγ. Ιωάννου Χρυσοστόμου

  Απάντηση

 6. Posted by Αρχιμ. Καλλίνικος Γεωργιάδης on Δεκέμβριος 13, 2010 at 8:18 μμ

  Περί της σημερινής κρίσης 2)
  Πᾶσα ἡ πόλις ἡμῖν τῶν λειψάνων τοῦ ναυαγίου ἐκείνου ἐμπέπλησται• καὶ ὅπουπερ ἂν ἀπέλθῃς, ὥσπερ πλοίου μεγάλου καταποντισθέντος, ὁ μὲν τὴν σανίδα, ὁ δὲ τὴν κώπην, ὁ δὲ τὸ ἱστίον, ὁ δὲ μέρος τι τῶν ἀγωγίμων διασώσαντες ἔχουσι καὶ περιφέρουσιν• οὕτω δὴ καὶ τοῦ πρώην ἐντεῦθεν ἐπενεχθέντος σεισμοῦ, ὁ μὲν τὴν οἰκίαν, ὁ δὲ τοὺς ἀγροὺς, ὁ δὲ τὰ ἀνδράποδα, ὁ δὲ τὸ ἀργύριον, ὁ δὲ τὸ χρυσίον διανειμάμενοι, πλατεῖαν τῆς συμφορᾶς τὴν ὄψιν εἰργάσαντο, καὶ πανταχοῦ τοῦ κλόνου τὰ ὑπομνήματα διασπαρῆναι παρεσκεύασαν. Καὶ ὁ μὲν νύκτας ἀΰπνους διατελέσας, καὶ μυρίους πόνους καὶ κινδύνους ὑπομείνας, καὶ ἁμαρτήματα τοσαῦτα συναγαγὼν ἀπὸ τῆς τοιαύτης πλεονεξίας, ἄοικος, ἄπολις πρὸς τὴν ὑπερορίαν φυγὰς γέγονε, καὶ τῆς ἀναγκαίας ἀπορεῖ τροφῆς• καὶ καθ’ ἑκάστην ἡμέραν τὸν περὶ τῶν ἐσχάτων κίνδυνον ἐπικρεμάμενον ὁρᾷ, ξίφη καὶ δημίους καὶ βάραθρα φανταζόμενος, μυρίων θανάτων χαλεπωτέραν ζωὴν ζῶν• ἕτεροι δὲ τοῖς ἐκείνου κτήμασιν ἐντρυφῶσι, καὶ οἱ πρὸ τούτου κολακεύοντες αὐτὸν, ἐπιβουλεύουσι νῦν. Ταῦτα οὖν οὐχ ἱκανὰ καὶ τὸν σφόδρα ἀναίσθητον σωφρονίζειν; Ἀλλὰ μετὰ τοσαύτην πληγὴν, μετὰ τοσοῦτον χειμῶνα, μετὰ τοσαύτην καταστροφὴν, μετὰ τοσαύτην μεταβολὴν καὶ τηλικαύτην, τὴν πρὸ τῶν ὀφθαλμῶν φαινομένην, τὴν πρὸ τριάκοντα οὐδ’ ὅλως γεγενημένην ἡμερῶν, πάλιν ταῦτα μαίνεσθε; καὶ ποίαν ἂν σχοίητε συγγνώμην, ἢ τίνα ἀπολογίαν; Καὶ οὐ μαίνεσθε μόνον, ἀλλ’ οὐδὲ παραγίνεσθε, ἵνα αὐτὸ τοῦτο μάθητε.
  Αγ. Ιωάννου Χρυσοστόμου

  Απάντηση

 7. π. Καλλίνικε, καλημέρα

  Τέτοια έλεγε ο Χρυσόστομος και τον έφαγε το σκοτάδι…

  Απάντηση

  • Posted by Αρχιμ. Καλλίνικος Γεωργιάδης on Δεκέμβριος 15, 2010 at 10:35 πμ

   π. Ηλία καλημέρα την ευχή σου
   Επειδή η ιστορία επαναλαμβάνετε, καλό θα ήταν να προσέχετε, λέγοντας αλήθειες κάνετε εχθρούς, που πέρα από τον οχετό, που είναι περίσσευμα των καρδιών τους, είναι ικανοί να σας βλάψουν ποικιλοτρόπως….

   Απάντηση

 8. «Αμφιβάλω ακόμη και για τη γνησιότητα των εκλογικών αποτελεσμάτων»….

  Δεν είμαι ο μόνος δηλαδή!!!!!!!!

  Καλημέρα παπά-Ηλία μου

  Απάντηση

 9. Posted by Αρχιμ. Καλλίνικος Γεωργιάδης on Δεκέμβριος 15, 2010 at 10:16 μμ

  Το απομεσήμερο ενός φαύλου

  Τράβα αγωγιάτη, καρότσα τράβα,
  τράβα να φτάσουμε γοργά στην Κάβα!
  Φύσα βαπόρι, βόα μηχανή,
  να ‘ρθούμε πρώτοι εμείς! – οι στερνοί.

  Τα στερνοπαίδια και τ’ αποσπόρια
  και τ’ αποβράσματα και τ’ αποφόρια
  μιας μάχης που ήτανε γι’ άλλα κορμιά
  για μάτια αλλιώτικα κι άλλη καρδιά.

  Πολιτικάντηδες, καραβανάδες,
  ψιλικατζήδες, κολλυβιστάδες,
  μούργοι, μουνούχοι και θηλυκά –
  τράβα αγωγιάτη! βάρα αμαξά!

  Φτωχή Πατρίδα, στα μάγουλά σου
  μαχαίρια γράφουνε το γολγοθά σου·
  μάνα λιοντόκαρδη, μάνα ορφανή,
  κοίτα αν αντέχεις τέτοια πομπή:

  το ματσαράγκα, το φαταούλα
  με μπογαλάκια και με μπαούλα·
  τη χύτρα που έβραζε κάθε βρωμιά
  λες και την άδειασαν όλη μεμιά

  σ’ αυτούς ανάμεσα τους ήπιους λόφους
  όπου μας κλείσανε σαν υποτρόφους
  ενός αδιάντροπου φρενοβλαβή
  που στο βραχνά του παραμιλεί.

  Δες το σελέμη, δες και το φάντη
  πώς θυμιατίζουνε τον ιεροφάντη
  που ρητορεύεται λειτουργικά
  μπρος στα πιστά του μηρυκαστικά.

  Μαυραγορίτες από τα Νάφια
  της προσφυγιάς μας άθλια σινάφια,
  γύφτοι ξετσίπωτοι κι αρπαχτικοί,
  λένε, πατρίδα, πως πάνε εκεί

  στα χώματά σου τα λαβωμένα
  γιατί μαράζωσαν, τάχα, στα ξένα
  και δεν μπορούνε χωρίς εσέ –
  οι φαύλοι: τρέχουνε για το λουφέ.

  Του Γιώργου Σεφέρη. Γραμμένο το 1944, δείχνει την απελπισία του μπροστά στη διαφθορά και τη φαυλότητα των πολιτικών της εξόριστης κυβέρνησης της εποχής:

  Απάντηση

 10. π. Καλλίνικε, καλησπέρα

  Όταν πήγα να δώσω εξετάσεις στο Πανεπιστήμιο, οι τότε ρουφιανοχαφιέδες: χωροφύλακες, συγχωχωριανοί, παπάδες, μου είχαν φκιάσει το φάκελο:

  Περί μασωνίας, κομμουνισμού, αθεΐας, κλπ…

  Όταν έγινα παπάς, δεν τους έφτανε, που με στείλανε στη Βελάοστα, με βγάλανε από πάνω και χιλιαστή, κλπ.

  Πέρα βέβαια απ’ το κουμμουνιστής, που παραμένει μέχρι και σήμερα. Επειδή έχω το ελάττωμα να μιλάω περί δικαιοσύνης.

  Πάντα βέβαια πρωτοστάτησε σε πρωταγωνιστικό ρόλο (κατηγόρων) ο μαύρος φασισμός…

  Και τώρα δεν αμφιβάλλω πως οι δολοφόνοι ετοιμάζουν τα βέλη τους…

  Πολύ ωραίο το ποίημα του Σεφέρη. Σ’ ευχαριστώ.

  Είη το όνομα Κυρίου ευλογημένο!…

  Απάντηση

 11. philemon, καλησπέρα

  Ο ελληνικός λαός είναι βέβαια αφελής και εύπιστος σε μεγάλο βαθμό.

  Είναι πέρα όμως από κάθε παραλογισμό να ψηφίζεται, έστω και με το λιγότερο από του 1/5 του εκλογικού σώματος, μια κυβέρνηση, που έκαμε σαφάρι κακουργίας σε βάρος του.

  Ιδιαίτερα τα αποτελέσματα του δεύτερου γύρου των δημοτικών εκλογών αποτελούν προκλητικό παραλογισμό.

  Η δήθεν συνέντευξη στους δημοσιογράφους, που μεσολάβησε, μεταξύ της πρώτης και δεύτερης φάσης, έγινε, κατά τη γνώμη μου, για να δικαιολογήσει το προγραμματισμένο «μαγείρεμα»…

  πραγματικά το ποίημα του Σεφέρη είναι εκπληκτικό…

  Απάντηση

  • Καλημέρα παπα-Ηλία μου

   Διαβάζοντας το μικρό «βιογραφικό» πιο πάνω 16 Δεκεμβρίου, 7:01 μμ σκέφτηκα:
   Να σ΄ έχει ο Θεός καλά για να παίρνουν κουράγιο και κάποιοι σαν την αφεντιά μου… Πολύ εγωιστικό, δεν αντιλέγω!

   Απάντηση

  • Posted by Γιώργος Μεσσηνία on Δεκέμβριος 17, 2010 at 2:10 μμ

   Εδώ σεβαστέ μου παπα-ηλία, θα διαφωνήσω…
   Δεν συγκρίνομαι με το δικό σου πνευματικό ανάστημα, σε καμία περίπτωση, απλά θεωρώ πως όλη αυτή η ιστορία με τις αυτοδιοικητικές εκλογές ήταν ένα φιάσκο!
   Καμία σχέση δεν είχαν με το πως αισθανόμαστε για το μνημόνιο, ή τη κατοχική αυτή κυβέρνηση, μα καμιά όμως!!!
   είναι απαράδεκτο να πρέπει να ψηφίσω τον κάθε πολιτικό τυχοδιώκτη, επειδή αυτό-προβάλλεται ως η εσχάτη αντιμνημονιακή προοπτική!
   Το μνημόνιο, λυπάμαι ,αλλά το χρησιμοποίησε η αντιπολίτευση ως επιχείρημα για να εκλεγούν τα δικά της φυντανάκια (καλοί ή κακοί αυτοδιοικητικοί), αδιαφορώντας για το λαϊκό αίσθημα…
   Εαν δηλ. τάδε ή ο δείνα υποψήφιος, ήταν μαστροπός, παιδεραστής, διεφθαρμένος, νοσηρός νους κλπ… κλπ… (υποθετικά μιλώντας φυσικά), έπρεπε να τον ψηφίσω επειδή μου τον πλάσαρε ως λύση η αντιπολίτευση, εκμεταλλευόμενη την ανθρώπινη δυστυχία και τον πόνο;;
   Δε νομίζω…
   Πραγματικά η αντιπολίτευση έδωσε μια ισχυρή χείρα βοηθείας στην απαράδεκτη αυτή κυβέρνηση με τις Καλλικράτειες εκλογές.

   Υ.Γ. Παρεμπιπτόντως, ο «Καλλικράτης» είναι,κατά την άποψή μου, η πιο σοβαρή δράση αυτής της κυβέρνησης, δεν ήταν δυνατό ο κάθε βλαχο-δήμαρχος/νομάρχης, να «μασάνε» χρήμα από τον κρατικό κορβανά, χωρίς κανέναν έλεγχο, χωρίς καμιά λογοδοσία… Είχαν κάνει τους νομούς και τους δήμους, μαγαζάκια τους, τι να λέμε τώρα;

   Απάντηση

 12. Γιώργο, καλησπέρα

  Το να διαφωνούμε είναι φυσικό, μια και δεν είμαστε κι ούτε πρέπει να είμαστε αντίγραφα ο ένας του άλλου. Αλλά δεν κατάλαβα σε τι διαφωνούμε.

  Σχετικά με τις δημοτικές εκλογές, εγώ αμφιβάλλω για τη γνησιότητα των αποτελεσμάτων. Πιστεύω ότι μεσολάβησε «μαγείρεμα».

  Γνώμη μου: Ύστερα απ’ το σαφάρι απανθρωπιάς σε βάρος του λαού, μου φαίνεται απίστευτο ακόμη και αυτό το μειωμένο-σε σχέση με τις εθνικές εκλογές- ποσοστό του δικομματισμού.

  Ο Καλλικράτης, κατά τη γνώμη μου, είναι ένα πρώτο βήμα στο δρόμο προς την παγκοσμιοποίηση.

  Και ασφαλώς έχεις δίκιο για τη μεγάλη ρεμούλα στους νομούς και στους δήμους. Αλλά και τώρα το ίδιο βιολί φοβούμαι ότι θα συνεχιστεί.

  Ευχαριστώ για την επικοινωνία.

  Απάντηση

 13. Posted by Γιώργος Μεσσηνία on Δεκέμβριος 17, 2010 at 7:52 μμ

  Η διαφωνία παπα-Ηλία, έγκειται στο «κομματικό» του πράγματος.
  Για παράδειγμα, στη περιφέρεια ψήφισα υποψήφιο, που είχε τη στήριξη του ΠΑ.ΣΟ.Κ, αλλά ΣΕ ΚΑΜΙΑ περίπτωση, δεν έδωσα ψήφο εμπιστοσύνης σε αυτή τη κατοχική κυβέρνηση, εξ ου και τα ποσοστά που «έλαβε» το ΠΑΣΟΚ, τα οποία κατά την προσωπική μου αίσθηση, δεν απηχούν ούτε για αστείο, στην πραγματική του δύναμη (η οποία θα αποτυπωθεί σαφώς μειωμένη σε περίπτωση εθνικών εκλογών).
  Για την εκλογή υποψηφίων από το 1/5 του εκλογικού σώματος, είναι προφανές πως συμφωνώ μαζί σας, αλοίμονο άλλωστε, αυτό και αν είναι αίσχος!!!
  Η αντιπολίτευση έκανε λάθος να «κομματικοποιήσει» τις εκλογές, καθώς ο κόσμος ψήφισε «πρόσωπα» κυρίως, με συνέπεια τα 2 μεγάλα κόμματα να απορροφήσουν το κραδασμό της λαϊκής δυσαρέσκειας, ιδίως το κυβερνητικό, οπότε, προέκυψε το μεγάλο φιάσκο!
  Ευελπιστώ να μην εξελιχθεί σε προπομπό της παγκοσμιοποίησης ο «Καλλικράτης», αλλά εκτιμώ πως το ισχύον (ακόμα) διοικητικό πλαίσιο, ευνοούσε τους επιτήδειους, δυστυχώς…
  Οψόμεθα για τον Καλλικράτη!
  Σε κάθε περίπτωση, εύχομαι να υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι σαν και εσάς, είστε μια πραγματική ηλιαχτίδα μέσα σε αυτό τον απάνθρωπο κυκεώνα που μας έχουν επιβάλλει να ζούμε.
  Συγγνώμη για την φλυαρία μου.
  Με εκτίμηση,
  σας καληνυχτίζω!

  Απάντηση

 14. Γιώργο

  Κάθε ενεργός πολίτης είναι κι από μια ηλιαχτίδα. Που από τη σκοπιά του θερμαίνει τις ελπίδες για κάτι καλύτερο.
  Η αδιαφορία και η νιρβάνα είναι νοσηρές καταστάσεις….

  Καληνύχτα και από μένα!

  Απάντηση

 15. Πολλές ερμηνείες έχουν δοθεί για τα αποτελέσματα των τοπικών εκλογών. Πάντως, το ξαναλέω, καμιά εντύπωση δεν θα μου έκανε το «μαγείρεμα». Έχει ξαναγίνει πρόσφατα και η τότε αντιπολίτευση δεν «σήκωσε» το θέμα αλλά περίμενε «υπομονετικά» τη σειρά της. Τα παλαιότερα «μαγειρέματα» είναι γνωστά σε όλους. Όπως κι αν είναι, στην πατρίδα του ΓΑΠ κάτι τέτοια είναι «ψωμοτύρι».

  Καλό Σαββατοκύριακο αγαπητέ μου παπα-Ηλία.

  Απάντηση

 16. philemon

  Είναι όπως ακριβώς τα λες.

  ευχαριστώ για την επικοινωνία.

  Καλό Σαββατοκύριακο.

  Απάντηση

 17. Posted by Αλέξανδρος on Ιανουαρίου 6, 2011 at 11:46 μμ

  Πάτερ Ηλία με προβληματίζει η Κάρτα του Πολίτη και θα ήθελα τη πατρική συμβουλή σας- ίσως με κάποια ανάρτηση. Η ανησυχία μου είναι σε δύο επίπεδα, ένα κοινωνικό και ένα πνευματικό. Στο κοινωνικό δεν θέλω να με παρακολουθούν και να συλλέγουν τα προσωπικά μου δεδομένα, όμως ήδη γίνεται αυτό και απλά με τη κάρτα θα γίνει πιο έντονα και συστηματικά. Διαισθάνομαι ότι η κάρτα είναι το μεταβατικό στάδιο για την εμφύτευση μια που εύκολα μπορεί να χαθεί, να μας την κλέψουν ή να υποκλέψουν τα δεδομένα οι χάκερς. Στην αχρήματη κοινωνία δεν θα μπορεί κανείς να διαφωνήσει με την εξουσία και αν έχει και κάποιο τσιπ στο σώμα του ίσως να μπορούν να επιδράσουν στη φυσιολογία του οργανισμού του ή στη σκέψη του. Τι θα κάνουμε όμως εάν ψηφιστεί ο νόμος αφού δεν έχουμε πραγματικά κάποια εξουσία;
  Πώς θα πάρουμε το μισθό από τη τράπεζα δίχως τη κάρτα- ταυτότητα ή πως θα αγοράζουμε αγαθά για να ζήσουμε δίχως τη συλλογή αποδείξεων της φοροκάρτας που θα είναι ενσωματωμένη στη κάρτα πολίτη;
  Το δεύτερο επίπεδο του προβληματισμού μου είναι το πνευματικό. Έχουμε την Αποκάλυψη αλλά έχουμε μία σωστή ερμηνεία της; Προσωπικά βλέπω ότι μας λέει για παγκόσμιο κυβερνήτη και για αποκλεισμό από τη κοινωνία για όποιον δεν έχει το χάραγμά του – για το οποίο λέγεται ότι μπορεί να είναι το βιοτσιπ. Δεν μιλάει για ομολογία ή άρνηση πίστεως και αυτό με προβληματίζει.
  Δεν καταλαβαίνω πώς γίνεται η άρνηση του Χριστού με το σφράγισμα του Αντιχρίστου εάν αυτό είναι τσιπάκι;
  Είναι ο αριθμός 666 που έχει ή μπορεί να αποκτήσει το τσιπάκι;
  Και είναι άρνηση μόνο η εμφύτευση ενώ δεν είναι αν υπάρχει στη κάρτα; Ποιο είναι το θέλημα του Θεού για εμάς σήμερα;
  Αν μπορούσα να μαρτυρήσω για τον Κύριο με τη πείνα δεν θα αναρωτιόμουν αλλά επειδή δεν μπορώ ανησυχώ… Εάν η Σύνοδος βγάλει ανακοίνωση όπως έκανε με τον ΑΜΚΑ, και πει δεν πειράζει πάρτε τη κάρτα και ψηφιστεί ο νόμος -που μάλλον θα ψηφιστεί γιατί δεν εμπιστεύομαι καθόλου τους πολιτικούς οι οποίοι προδίδουν τη πατρίδα – εθνική κυριαρχία!- τι θα κάνουμε;
  Αν δεν κάνω λάθος υπάρχουν εγκύκλιοι της Συνόδου και του Αγίου Όρους που είναι αντίθετες με αυτές τις μεθοδεύσεις οπότε αν τώρα βγουν διαφορετικές ανακοινώσεις δεν προκύπτει θέμα πότε η Σύνοδος ορθοτομεί και πότε όχι τον Λόγο της Αληθείας;
  Για τον Οικουμενισμό – αλήθεια γιατί κανείς δεν κάνει τίποτα, ούτε καν ο Πειραιώς Σεραφείμ που λέει αλήθειες και αγωνίζεται;- πώς λένε οι Ιεράρχες ότι ορθοτομούν τον Λόγο της Αληθείας, αυτοί, η Σύνοδος και ο Βαρθολομαίος όταν είναι ΠΡΟΦΑΝΕΣ ότι δεν κάνουν κάτι τέτοιο, με συμφωνίες αναγνωρίσεως «Μυστηρίων» αιρετικών, με μνημόνευση Πάπα από Βαρθολομαίο, με δηλώσεις για ιερό Κοράνιο(το οποίο μεταξύ άλλων απορρίπτει την θεότητα του Κυρίου λέγοντας ότι είναι άνθρωπος όπως ο Αδάμ), ή ότι πιστεύουμε στον ίδιο Θεό μαζί με τους Ιουδαίους (που σταύρωσαν τον Κύριο και κανένας δεν πάει στον Πατέρα παρά μόνο μέσω του Ιησού Χριστού)και τους Μουσουλμάνους, ή ότι πλανήθηκαν οι Άγιοι και Θεοφόροι Πατέρες και τις αμέτρητες συμπροσευχές με τους αιρετικούς κατά παραβίαση των Ιερών Κανόνων; Οι Ιεράρχες για τους οποίους ορίζουν οι Ιεροί Κανόνες καθαίρεση εάν δεν καθαιρεθούν από Σύνοδο μπορούν να θεωρούνται Ιεράρχες από τον Θεό;
  Περιμένουμε κάποια στήριξη από την Σύνοδο αλλά δεν βλέπουμε να υπάρχει με την έννοια της ορθοτόμησης του Λόγου της Αληθείας…

  Απάντηση

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: